Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Začátek procesu 30.04.2019
Poslední změna 23.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení vlády stanoví sazbu poplatků za vybrané činnosti vztažené ke konkrétnímu povolení jako funkci odhadovaných průměrných výdajů. Jejich výše je stanovena na základě podkladů zpracovaných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost z vlastních evidencí, případně z informačních zdrojů vedených jinými institucemi.

Historie procesu

Vláda

30.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
23.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

347/2016 Sb.Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost