Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Začátek procesu 24.04.2019
Poslední změna 09.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

V oblasti trestního práva hmotného jde zejména o redefinování jednotlivých hranic škody, neboť jejich výše byla stanovena před 17 lety a za tu dobu se vzdálila ekonomické realitě, čímž dochází k faktickému rozšiřování kriminalizace. V oblasti trestního práva procesního pak zákon především posiluje roli stran v řízení před soudem, kdy v návaznosti na určitá prohlášení obviněného by mohly být vymezeny sporné otázky již na počátku hlavního líčení, což povede k významnému usnadnění a urychlení jeho dalšího průběhu. Na základě inspirace dosavadními pracemi na rekodifikaci trestního řádu se posiluje role stran v řízení před soudem, konkrétně významněji je zapojit do průběhu řízení na počátku hlavního líčení před zahájením dokazování.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.04.2019V připomínkovém řízení 
09.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
40/2009 Sb.Trestní zákoník
141/1961 Sb.Trestní řád