Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Začátek procesu 25.04.2019
Poslední změna 14.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Zákon zavádí toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % pro řidiče, s výjimkou rizikových skupin řidičů, tedy řidičů mladších 21 let, řidičů, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění po dobu kratší než 2 roky, řidičů tramvají, řidičů vozidel zařazených do skupiny C1, C, D1, D nebo T, řidičů jízdních souprav zařazených do skupiny B+E, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E a řidičů vozidel zařazených do skupiny B nebo B+E při poskytování smluvní přepravy osob.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

25.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.04.2019V připomínkovém řízení 
14.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích