Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., a zákon č. 131/2000 Sb.

Začátek procesu 23.04.2019
Poslední změna 10.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Zákon v případě voleb do zastupitelstev obcí a v hlavním městě Praze snižuje věkovou hranici aktivního volebního práva na 16 let. Nutno ovšem dodat, že logickým důsledkem snížení této hranice je snížení hranice také v případě dalších politických práv, která občanům obce dle platné legislativy náleží. Jedná se především o možnost hlasovat v místním referendu, vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva a k rozpočtu obce či do rozpočtu nahlížet. Dále občané obce budou moci od 16 let požádat o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti obce nebo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

23.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.04.2019V připomínkovém řízení 
10.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

128/2000 Sb.Zákon o obcích
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze