Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Začátek procesu 30.04.2019
Poslední změna 23.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška je nezbytná zejména s ohledem na fakt, že příslušná ustanovení směrnice, jmenovitě čl. 11 až 13, byla doposud implementována nelegislativní cestou, formou usnesení vlády, resp. samotnou koncepcí. Vyhláška se snaží v co nejvyšší míře respektovat požadavky a dikci směrnice, ovšem při zachování dosavadní praxe a využitím zkušeností s tvorbou a aktualizacemi koncepce.

Historie procesu

Vláda

30.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
23.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

263/2016 Sb.Zákon atomový zákon