Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Předložení návrhu 01.04.2019
Poslední změna 11.07.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem pnovely vyhlášky je zejména úprava pravidel pro vedení ústřední evidence prasat. K těmto změnám dochází v důsledku přijetí zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Touto novelou zákona došlo k vypuštění výjimky, podle které nemuseli chovatelé prasat určených pro domácí porážku evidovat tyto chovy. Ústřední evidence prasat se tedy po novele plemenářského zákona vztahuje již na všechny chovy prasat. Tuto změnu bylo nutné promítnout i do ustanovení vyhlášky.

Dalším cílem novely vyhlášky je úprava ústřední evidence včel, kde je vhodné umožnit chovatelům včel uvést jiné zveřejňované kontaktní údaje pro komunikaci o používání přípravků na ochranu rostlin a pro komunikaci s ústřední evidencí.

Historie procesu

Vláda

01.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
24.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
27.06.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

11.07.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 174/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

174/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a..

Návrh provádí předpis(y)

154/2000 Sb.Plemenářský zákon

Návrh mění předpis(y)

136/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stan..