Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Začátek procesu 17.04.2019
Poslední změna 14.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

V předchozích letech došlo k novému vyhlášení několika zvláště chráněných území, aniž by přitom byla zrušena jejich původní zřizovací dokumentace. Nastala tak kolize původní a nové právní úpravy, kterou vždy nelze vyřešit pomocí výkladového pravidla, neboť v rámci nového vyhlášení docházelo k revizi územního vymezení vyhlašovaného zvláště chráněného území, které se nemusí zcela překrývat s jeho územním vymezením původním.

Předkládaným návrhem vyhlášky se popsaný problém řeší u následujících zvláště chráněných území:

  • Přírodní památka Nad Dolským mlýnem,
  • Přírodní rezervace Skučák,
  • Přírodní rezervace Hněvošický háj,
  • Přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka, a
  • Přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
14.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
2/1969 Sb.Kompetenční zákon