Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předložení návrhu 17.04.2019
Poslední změna 08.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V předchozích letech došlo k novému vyhlášení několika zvláště chráněných území, aniž by přitom byla zrušena jejich původní zřizovací dokumentace. Nastala tak kolize původní a nové právní úpravy, kterou vždy nelze vyřešit pomocí výkladového pravidla, neboť v rámci nového vyhlášení docházelo k revizi územního vymezení vyhlašovaného zvláště chráněného území, které se nemusí zcela překrývat s jeho územním vymezením původním.

Předkládaným návrhem vyhlášky se popsaný problém řeší u následujících zvláště chráněných území:

  • Přírodní památka Nad Dolským mlýnem,
  • Přírodní rezervace Skučák,
  • Přírodní rezervace Hněvošický háj,
  • Přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka, a
  • Přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
14.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
29.10.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

08.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 288/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

288/2019 Sb.Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Návrh provádí předpis(y)

2/1969 Sb.Kompetenční zákon
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny