Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a vyhlášky o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaném kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Začátek procesu 24.04.2019
Poslední změna 10.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky upravuje zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku nástavbového oboru a závěrečnou zkoušku funkčního kurzu a dále novelizuje vyhlášku o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Historie procesu

Vláda

24.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů

Návrh mění předpis(y)

188/2009 Sb.Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů