Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 17.04.2019
Poslední změna 08.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je zajistit náležitou úroveň ochrany cenného přírodního útvaru s výskytem travinných ekosystémů luk a pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů, lesních ekosystémů bučin, biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače kukačky (Orchis morio), včetně její populace, a pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů, včetně starých průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových stěn.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
14.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
29.10.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

08.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 283/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

283/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných p..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny