Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 17.04.2019
Poslední změna 08.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je zajištění náležité úrovně ochrany přirozených lesních ekosystémů lužních lesů, dubohabřin, suťových lesů, bučin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a suchých borů, vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků, skalních ekosystémů skal a drolin, pohyblivých sutí a suchých trávníků, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin řeřišničníku skalního (Cardamine petraea) a dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jejich populací, a biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů krasce dubového (Eurythyrea quercus), páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), tesaříka obrovského (Cerambix cerdo), přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) a vranky obecné (Cottus gobio), včetně jejich populací.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
14.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
29.10.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

08.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 286/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

286/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny