Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Začátek procesu 17.04.2019
Poslední změna 14.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem je zajištění náležité úrovně ochrany přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a olšin.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
14.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny