Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Začátek procesu 18.04.2019
Poslední změna 07.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela stanovuje seznam vojenského materiálu na základě požadavku směrnice EU.

Historie procesu

Vláda

18.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
07.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

210/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským m..