Přejít na PLUS

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic

Začátek procesu 17.04.2019
Poslední změna 30.04.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Smyslem zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku. Stanovené postupy budou sloužit k posouzení, zda zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost státu nebo jeho vnitřní pořádek, a to včetně dopadů na kritickou infrastrukturu, klíčové technologie a vstupy, pro které je bezpečnostní hledisko klíčové a jejichž narušení, ztráta či zničení může mít pro Českou republiku značný dopad.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
30.04.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
o29/c78/2000 Sb.29. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997..
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu