Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic

Předložení návrhu 17.04.2019
Poslední změna 03.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Smyslem zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku. Stanovené postupy budou sloužit k posouzení, zda zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost státu nebo jeho vnitřní pořádek, a to včetně dopadů na kritickou infrastrukturu, klíčové technologie a vstupy, pro které je bezpečnostní hledisko klíčové a jejichž narušení, ztráta či zničení může mít pro Českou republiku značný dopad.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
30.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
06.04.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

21.04.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.10.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.11.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

23.11.2020Postoupeno Senátu 
16.12.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

19.01.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

21.01.2021Postoupeno prezidentu republiky 
22.01.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

03.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 34/2021 Sb. v částce č. 17

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

34/2021 Sb.Zákon o prověřování zahraničních investic

Návrh mění předpis(y)

253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
o29/c78/2000 Sb.29. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 4. února 1997..