Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a některé další zákony

Začátek procesu 15.04.2019
Poslední změna 17.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Zákon mimo jiné upravuje policejní oprávnění zaměřená na bezpilotní letecké prostředky a modely letadel, zabývá se také rozšířením možností, jak postupovat v případech kybernetických útoků a jiných kybernetických incidentů, možnostmi policie využívat rušení provozu zařízení, sítí a služeb elektronických komunikací v rámci výcviku a také možnostmi rozšíření okruhu chráněných osob. Zákon také zohledňuje nástup nové generace pachatelů trestné činnosti, která se z ulice přesunuje do virtuálního prostředí a využívá k páchání trestné činnosti moderní elektronické prostředky.

Historie procesu

Vláda

15.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
17.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

153/1994 Sb.Zákon o zpravodajských službách České republiky
141/1961 Sb.Trestní řád
40/2009 Sb.Trestní zákoník
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR