Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Začátek procesu 16.04.2019
Poslední změna 20.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zavádí pozici juniorních a seniorních asistentů, kteří se budou lišit nejen náplní práce, ale také svým působením na soudu před, resp. po justiční zkoušce. Dále se zavádí výběrové řízení na pozici justičního kandidáta, které by mělo zajistit posun v celém procesu směrem ke jmenování soudcem nejen pro asistenty s odbornou justiční zkouškou, ale také pro uchazeče mimo justici s rovnocennou odbornou zkouškou. V případě, že uchazeč úspěšně projde výběrovým řízením, je navrhována jeho účast jako justičního kandidáta v přípravné službě, v rámci které by si měl osvojit nezbytné dovednosti pro následný výkon funkce soudce. Po absolvování přípravné služby by měl justiční kandidát projít hodnocením a následně absolvovat výběrové řízení na funkci konkrétního soudce. 

Historie procesu

Vláda

16.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
20.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

o6/c7/2002 Sb.Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek eko..

Návrh mění předpis(y)

218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
262/2006 Sb.Zákoník práce
236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
141/1961 Sb.Trestní řád