Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a další související zákony

Začátek procesu 16.04.2019
Poslední změna 20.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Zákon zavádí instanční přezkum rozhodnutí kárného senátu nalézacího soudu (soudu prvního stupně). Dále zákon upravuje, že návrhy na zahájení kárného řízení budou podávat navrhovatelé s nejlepšími podmínkami pro posouzení skutku, ve kterém je spatřováno kárné provinění, a pro posouzení osoby kárně obviněného s tím, že dalším navrhovatelům nemá být bráněno v tom, aby konali samostatně. Zákon také upravuje složení kárných senátů.

Historie procesu

Vláda

16.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
20.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
o6/c7/2002 Sb.Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek eko..
o7/c9/2002 Sb.Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (Č..
349/1999 Sb.Zákon o Veřejném ochránci práv
120/2001 Sb.Exekuční řád
82/1998 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem