Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Začátek procesu 17.04.2019
Poslední změna 21.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je podpora konsensuálních a nekonfliktních forem řešení záležitostí rodinného práva, zejména dohod rodičů týkajících se poměrů nezletilých dětí. Zároveň zákon obsahuje opatření k prohloubení rychlé a efektivní vymahatelnosti rodičovských povinností, zejména plnění výživného.

Historie procesu

Vláda

17.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
21.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

120/2001 Sb.Exekuční řád
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
358/1992 Sb.Notářský řád
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)