Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon obalech

Předložení návrhu 08.04.2019
Poslední změna 23.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem úpravy novely zákona je mj. nastavení podmínek plnění povinnosti zpětného odběru, včetně stanovení minimální hustoty sběrné sítě, zavedení možnosti určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v ČR, úprava způsobu stanovení výše poplatků za sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze strany autorizované obalové společnosti nebo stanovení nových povinností pro autorizované obalové společnosti (např. provádět tzn. ekomodulaci či ověřování údajů). Dále novelou dochází k úpravě definic, např. doplnění definic kompozitního obalu nebo oxo-rozložitelného plastového obalu, a současně se některé definice uvádějí do souladu se zákonem o odpadech.

Historie procesu

Vláda

08.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
09.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
09.12.2019Projednáno vládou, schválenotext, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

18.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
31.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.07.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
18.09.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

15.10.2020Postoupeno Senátu 
12.11.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

01.12.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

04.12.2020Postoupeno prezidentu republiky 
04.12.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

23.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 545/2020 Sb. v částce č. 224

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

545/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o obalech

Návrh mění předpis(y)

477/2001 Sb.Zákon o obalech