Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Začátek procesu 12.04.2019
Poslední změna 06.12.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona primárně reaguje na potřeby aplikační praxe s tím, že upravuje některé instituty, zejména kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku, ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků a navrhuje alternativu ke zrušenému správnímu trestu zákazu pobytu v podobě rozšíření využitelnosti omezujících opatření. Novela zákona zavádí také novou skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v postihu používání pyrotechniky v rámci sportovní akce, při cestě na sportovní akci nebo při návratu z ní a upravuje ochranu osobních údajů, soukromí a procesního postavení zranitelných obětí v přestupkovém řízení. Dalším cílem novely zákona je provedení nezbytných legislativně-technických úprav.

Historie procesu

Vláda

12.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.11.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

06.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh ruší předpis(y)

214/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení ..

Návrh mění předpis(y)

250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
40/2009 Sb.Trestní zákoník
251/2016 Sb.Zákon o některých přestupcích