Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Začátek procesu 12.04.2019
Poslední změna 18.11.2019
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona primárně reaguje na potřeby aplikační praxe s tím, že upravuje některé instituty, zejména kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku, ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků a navrhuje alternativu ke zrušenému správnímu trestu zákazu pobytu v podobě rozšíření využitelnosti omezujících opatření. Novela zákona zavádí také novou skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v postihu používání pyrotechniky v rámci sportovní akce, při cestě na sportovní akci nebo při návratu z ní a upravuje ochranu osobních údajů, soukromí a procesního postavení zranitelných obětí v přestupkovém řízení. Dalším cílem novely zákona je provedení nezbytných legislativně-technických úprav.

Historie procesu

Vláda

12.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.11.2019Projednáno vládou, schváleno 

Návrh ruší předpis(y)

214/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení ..

Návrh mění předpis(y)

250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
40/2009 Sb.Trestní zákoník
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
251/2016 Sb.Zákon o některých přestupcích