Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Začátek procesu 10.04.2019
Poslední změna 10.03.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a řízení podle hlavy III. zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže či zakotvením pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Historie procesu

Vláda

10.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
14.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
08.10.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

10.03.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
40/2009 Sb.Trestní zákoník
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
141/1961 Sb.Trestní řád