Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Začátek procesu 08.04.2019
Poslední změna 09.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Oproti stávající právní úpravě, kdy zákon o odpadech obsahuje právní úpravu odpadů včetně právní úpravy výrobků s ukončenou životností, navrhovaná právní úprava rozděluje oblast na dva samostatné okruhy – odpady a výrobky s ukončenou životností, přičemž každá z nich bude upravena samostatným zákonem. Důvodem jsou zejména specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu. Obsahem předloženého návrhu jsou dílčí novelizace, které s odpadovým hospodářstvím věcně souvisí.

Historie procesu

Vláda

08.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
09.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
593/1992 Sb.Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
166/1999 Sb.Veterinární zákon
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
378/2007 Sb.Zákon o léčivech