Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Předložení návrhu 12.03.2019
Poslední změna 14.08.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V zákoně o dani z příjmů dochází ke změnám v oblasti omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností, v oblasti zdanění ovládané zahraniční společnosti, v oblasti základních investičních fondů a ke změnám terminologickým.

V zákoně o spotřebních daních se ve vymezení daňového území Evropské unie provádí změna, kdy nově budou italská obec Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano zahrnuty do celního území Evropské unie a území Unie, na které se vztahuje směrnice o obecné úpravě spotřebních daní. Na základě nové právní úpravy se na tato území budou vztahovat veškerá pravidla pro oblast spotřebních daní.

Historie procesu

Vláda

12.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
09.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
30.07.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

23.08.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.11.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.03.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.06.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

29.06.2020Postoupeno Senátu 
22.07.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

28.07.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

14.08.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 343/2020 Sb. v částce č. 137

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

343/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a ..

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů