Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Začátek procesu 12.03.2019
Poslední změna 09.04.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

V zákoně o dani z příjmů má dojít ke změnám v oblasti omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností, v oblasti zdanění ovládané zahraniční společnosti, v oblasti základních investičních fondů a ke změnám terminologickým.

Hlavním důvodem pro zpracování a předložení novely zákona o dani z přidané hodnoty je jasnější a přehlednější legislativní úprava daně z přidané hodnoty v oblasti obchodu mezi členskými státy. V návrhu zákona se dále zakotvují některé další zásady vyplývající z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.

V zákoně o spotřebních daních se ve vymezení daňového území Evropské unie provádí změna v kdy  nově budou italská obec Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano zahrnuty do celního území Evropské unie a území Unie, na které se vztahuje směrnice o obecné úpravě spotřebních daní. Na základě nové právní úpravy se na tato území budou vztahovat veškerá pravidla pro oblast spotřebních daní.

Historie procesu

Vláda

12.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
09.04.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních