Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Předložení návrhu 08.04.2019
Poslední změna 23.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností má ve vztahu k zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy. Vybranými výrobky, kterých se právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem zákona je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od výroby a uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem. Předmětem zákona je pak regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr výrobků s ukončenou životností s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití a odstranění. Zákon rovněž do značné míry sjednocuje a komplexně upravuje pravidla pro vznik a fungování kolektivních systémů, která jsou v současnosti zejména v oblasti elektrozařízení zcela nedostatečná.

Historie procesu

Vláda

08.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria
09.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky
09.12.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

18.12.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
31.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.06.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
18.09.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

15.10.2020Postoupeno Senátu 
12.11.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

01.12.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

04.12.2020Postoupeno prezidentu republiky 
04.12.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

23.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 542/2020 Sb. v částce č. 223

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

542/2020 Sb.Zákon o výrobcích s ukončenou životností