Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Předložení návrhu 05.04.2019
Poslední změna 27.06.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky reaguje na legislativní změnu spočívající v přijetí nařízení vlády č. 1/2019 Sb. Toto nové nařízení vlády s účinností k 1. červenci 2019 redukuje celkový počet oborů státní služby. Z původního počtu 79 oborů státní služby dochází k redukci na 63, přičemž 28 oborů státní služby zaniklo sloučením do 12 nových a 51 zůstalo buď zcela beze změny anebo jen s formální změnou svého názvu. Stávající rozsah zvláštní části úřednické zkoušky je tak nezbytné přizpůsobit změnám oborů státní služby. Současně je na základě dalšího legislativního vývoje relevantního pro jednotlivé obory státní služby žádoucí provést revizi tohoto výčtu i pro obory státní služby, které nebyly vydáním nového nařízení vlády dotčeny.

Historie procesu

Vláda

05.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
25.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
20.06.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

27.06.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 160/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

160/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlá..

Návrh provádí předpis(y)

234/2014 Sb.Zákon o státní službě

Návrh mění předpis(y)

162/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky