Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předložení návrhu 10.04.2019
Poslední změna 08.08.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh novely vyhlášky o předškolním vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda v mateřských školách. Návrh novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ukončuje možnost přiznávat podpůrné opatření asistent pedagoga dětem, žákům a studentům vzdělávajících se ve speciálních mateřských, základních a středních školách a speciálních třídách u běžných škol těchto druhů zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Současně určuje pravidlo ukončení platnosti doporučení těchto podpůrných opatření ze zákona k 31. 12. 2019. Návrh novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga v oddělení školní družiny, které je tvořeno pouze účastníky dle školského zákona.

Historie procesu

Vláda

10.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
06.05.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
30.07.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

08.08.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 196/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

196/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh provádí předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon

Návrh mění předpis(y)

14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb.Vyhláška o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky