Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Začátek procesu 28.03.2019
Poslední změna 17.01.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Skupina poslanců

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména definuje, co je to digitální služba a zavádí další obecně použitelné definice. Dále zakotvuje obecné právo každé fyzické i právnické osoby zapsané v příslušném základním registru na to, aby jí byla poskytnuta digitální služba a odpovídající povinnost orgánu veřejné moci takovou službu poskytnout. Kromě toho zákon definuje základní práva a povinnosti při poskytování digitální služby a v souvislosti s poskytováním údajů prostřednictvím takové služby.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

10.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

10.04.2019V připomínkovém řízení 
24.04.2019Ukončení sběru připomínek 
06.05.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

28.05.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.09.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
08.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.11.2019Postoupeno Senátu 
11.12.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

17.12.2019Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

17.01.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 12/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

12/2020 Sb.Zákon o právu na digitální služby

Návrh ruší předpis(y)

528/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy
469/2006 Sb.Vyhláška o informačním systému o datových prvcích

Návrh mění předpis(y)

21/2006 Sb.Zákon o ověřování
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
500/2004 Sb.Správní řád
500/2004 Sb.Správní řád
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
21/2006 Sb.Zákon o ověřování
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích