Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem...

Začátek procesu 08.04.2019
Poslední změna 25.07.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob nahrazením zveřejnění oznámení o likvidaci. Novela umožňuje využít existující mechanismus uveřejňování vstupu do likvidace a údaje o likvidátorovi ve veřejném rejstříku, který se efektem vyrovná zveřejnění oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku. Veřejný rejstřík je všem zdarma veřejně přístupný na internetu. Není nutná jakákoli registrace, veškeré informace jsou dostupné okamžitě. 

Historie procesu

Vláda

08.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
30.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
15.07.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

25.07.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 184/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

184/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlen..

Návrh provádí předpis(y)

304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)

Návrh mění předpis(y)

351/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ..