Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Předložení návrhu 08.04.2019
Poslední změna 31.07.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení vlády v zájmu stabilizace dlužníka chrání jeho přiměřené obydlí. S ohledem na významné změny v cenách nemovitostí a výrazné regionální odlišnosti v jejich cenách nelze funkčního vymezení hodnoty přiměřeného obydlí dosáhnout v zákoně. Nová úprava je nezbytná proto, aby při ochraně obydlí dlužníka bylo možné zachovat kritérium přiměřenosti a zároveň stanovit jednoznačný postup stanovení hodnoty chráněného obydlí, v níž budou zohledněny i regionální odlišnosti a vliv času na cenu. Nařízení vlády tedy vychází z toho, že částka na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti odpovídá kupní ceně věci srovnatelné s obydlím dlužníka – bytu nebo domu. Pro určení této částky se potom vychází ze statistických údajů shromažďovaných Českým statistickým úřadem při výkonu státní statistické služby.

Historie procesu

Vláda

08.04.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
30.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.07.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

31.07.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 189/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

189/2019 Sb.Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Návrh provádí předpis(y)

182/2006 Sb.Insolvenční zákon