Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předložení návrhu 26.03.2019
Poslední změna 15.04.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona ukládá ředitelům škol povinnost zveřejňovat školní vzdělávací program, vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání a výroční zprávu o činnosti školy způsobem umožňujícím dálkový přístup, vztáhnout § 111a pouze na zařízení zřizovaná státem, krajem, obcí či dobrovolným svazkem obcí a zřizovat obligatorně školskou radu ve školách, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí či svazkem obcí, pouze tehdy, navrhne-li to kvalifikované množství těch, jejichž zájmy má školská rada zastupovat.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

26.03.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

01.04.2019V připomínkovém řízení 
05.04.2019Ukončení sběru připomínek 
15.04.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon