Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o poštovních službách, zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony

Začátek procesu 26.03.2019
Poslední změna 15.07.2019
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení EU se primárně zaměřuje na zlepšení transparentnosti cen a získání regulačního dohledu nad přeshraničním dodáváním balíků. Kromě povinností pro poskytovatele služeb dodávání balíků stanoví nařízení rovněž povinnost v oblasti ochrany spotřebitele. Tato povinnost se týká obchodníků, kteří se spotřebiteli uzavírají kupní smlouvu zahrnující zasílání přeshraničních balíků. V předsmluvní fázi musí zpřístupnit informace o možnostech přeshraničního dodání balíku, o jeho cenách a o postupech pro řešení stížností.

Historie procesu

Vláda

26.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
25.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
15.07.2019Projednáno vládou, schváleno 

Návrh mění předpis(y)

634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách