Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

Předložení návrhu 27.03.2019
Poslední změna 14.04.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně ve 2. čtení prošlo rozpravou
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním účelem transponovaných nařízení je stanovení pravidel pro prevenci, minimalizaci a zmírnění nepříznivých dopadů záměrného a z části i nezáměrného zavlékání nebo vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, zavedení seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii (tzv. unijní seznam), resp. podmínky a kritéria jeho tvorby, stanovení omezení pro nakládání s invazními nepůvodními druhy na tomto unijním seznamu, podmínky a důvody pro vydání povolení výjimek k případnému využívání těchto druhů a předepsání úkolů členským státům Evropské unie v oblasti prevence a regulace jejich zavlékání či vysazování a šíření.

Historie procesu

Vláda

27.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
25.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
06.01.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

22.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.01.2021Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
14.04.2021Proběhlo 2. čtenínávrhy

Návrh mění předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
246/1992 Sb.Zákon na ochranu zvířat proti týrání
289/1995 Sb.Lesní zákon
254/2001 Sb.Vodní zákon
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči