Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší

Předložení návrhu 11.03.2019
Poslední změna 19.06.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Povinné přimíchávání biopaliv 1. generace s sebou nese příliš mnoho negativních externalit, aby se mohly stát odůvodněnou a ospravedlnitelnou praxí. Povinné přimíchávání a škody, které způsobují jak na lokální, tak globální úrovni nejsou vyrovnány velmi limitovanými pozitivy, pokud nějaká skutečně existují. Pro řešení globální klimatické změny je nutné hledat jiné, komplexnější způsoby řešení, které nenesou tak dalekosáhlé externality a jejich zapojení ponese reálné zlepšení životního prostředí bez negativních externalit. Jako vhodné alternativní způsoby řešení navrhovatelé uvádí zejména podporu rozvoje technologií pro výrobu biopaliv 2. generace, které využívají nepotravinářskou biomasu (zejména použité oleje z domácností, tuk z kafilérií, jímání metanu z komunálního a skládkového odpadu, pyrosyntéza plastů, atd.) ze které jsou produkována biopaliva nebo bioplyn.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

11.03.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

18.03.2019V připomínkovém řízení 
25.03.2019Ukončení sběru připomínek 
08.04.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

19.06.2019Zamítnuto v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší