Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění antidiskriminační zákon

Předložení návrhu 12.03.2019
Poslední změna 08.04.2019
Stav návrhu Vláda vydala neurčité nebo neutrální stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Veřejná žaloba je nástrojem, který slouží vybraným subjektům k ochraně veřejného zájmu, tj. zájmu týkajícího se společnosti jako celku, aniž by došlo ke konkrétnímu zásahu do jejich práv. Zákaz diskriminace a ochranu základních lidských práv a svobod lze přitom z jejich povahy a postavení na úroveň ústavní ochrany vždy považovat za jeden z klíčových veřejných zájmů demokratické společnosti. Proto se navrhovatel domnívá, že právě veřejná žaloba je vhodným nástrojem, jak ukončit jednání dopadající na velké množství jednotlivců ve společnosti, aniž by tito jednotlivci museli být konkrétně určeni, případně se museli samostatně domáhat ukončení nežádoucího stavu. Návrhem by mělo dojít k zamezení diskriminace, ke které dochází v oblasti práva občanského (například v přístupu k zaměstnání či bydlení), tak v oblasti práva správního (přístup ke služebnímu poměru či vzdělání). Zároveň se navrhuje rozšířit okruh diskriminačních sporů, u kterých by se uplatnil institut přesunu důkazního břemene, na všechny spory podle antidiskriminačního zákona. Všechny oběti diskriminace podle antidiskriminačního zákona tak budou mít stejné procesní možnosti prokázat svou diskriminaci a domoci se svých zaručených práv.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

12.03.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

18.03.2019V připomínkovém řízení 
25.03.2019Ukončení sběru připomínek 
08.04.2019Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

198/2009 Sb.Antidiskriminační zákon
150/2002 Sb.Soudní řád správní
99/1963 Sb.Občanský soudní řád