Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o zajišťování obrany České republiky

Předložení návrhu 12.03.2019
Poslední změna 01.04.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovanou právní úpravou bude v prvé řadě stanovena povinnost vládě České republiky, která za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá, nejdéle v pravidelných čtyřletých obdobích vyhodnotit stav zajištění obranných potřeb státu a mezinárodních závazků o společné obraně, stanovit pokyny pro výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil a odhadnout související výdaje státního rozpočtu na desetileté plánovací období. Navrhovaná právní úprava dále stanoví povinnost k financování obranných potřeb státu každoročně vyčlenit výdaje ze státního rozpočtu ne méně než 2 % hrubého domácího produktu predikovaného Ministerstvem financí na rok, na nějž je sestavován návrh státního rozpočtu. Tím bude zajištěno splnění doporučení Aliance a zlepšení renomé České republiky v rámci Aliance, ale zejména bude současně se stanovením desetiletého výhledu obranných výdajů stabilizován finanční rámec pro kvalitní dlouhodobé plánování v rezortu ministerstva obrany.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

12.03.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

18.03.2019V připomínkovém řízení 
22.03.2019Ukončení sběru připomínek 
01.04.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR