Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Předložení návrhu 18.03.2019
Poslední změna 19.06.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení vlády do Českého práv transponuje 17 směrnic Komise, které se věnují tématu omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických zařízeních. Konkrétně jsou řešena témata jako výjimka pro použití olova ve specifických situacích jako ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů, letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech, použití olova jako legujícího prvku v oceli, slitinách hliníku, mědi apod. Dále se jedná o výjimky pro použití kadmia a jeho sloučenin například v případě jeho užití v elektrických kontaktech.

Historie procesu

Vláda

18.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
08.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
03.06.2019Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

19.06.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 146/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

146/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpe..

Návrh provádí předpis(y)

22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky

Návrh mění předpis(y)

481/2012 Sb.Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zaří..