Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Začátek procesu 11.03.2019
Poslední změna 10.03.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dílčí obtíže se vyskytují na úseku nahlížení do matričních knih a sbírek listin a pořizování si dokladů z nich. Problémy jsou i v příslušnosti matričních úřadů při narození nebo úmrtí v dopravním prostředku. Některé nedostatky stávající právní úpravy jsou též v oblasti jména a příjmení. Existují i nedostatky v nemožnosti činit zápisy do matričních knih na základě zahraničních dokladů o změně pohlaví. Praxe ukázala potřebu definovat, jak lze prokazovat totožnost v rámci matričních agend. Novelou se v potřebném rozsahu mění rovněž občanský zákoník, v otázkách určování otcovství, jména a příjmení, zákon o správních poplatcích, resp. se doplňuje sazebník uvedený v jeho příloze, a zákon o zvláštních řízeních soudních.

Historie procesu

Vláda

11.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
08.04.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
02.09.2019Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

16.09.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
10.03.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních