Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky..., a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Předložení návrhu 04.03.2019
Poslední změna 15.08.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Stěžejní změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb. je vložení několika nových formulářů vycházejících z kritérií stanovených v Nařízení o rtuti. Ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. dochází jen k drobným terminologickým úpravám a k zavedení požadavků na trvalé uložení odpadní rtuti. Vyhláška č. 94/2016 Sb. upravuje postup pro přiřazení nebezpečné vlastnosti odpadu HP 14 tak, aby korespondoval s Nařízením o ekotoxicitě.

Historie procesu

Vláda

04.03.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
25.03.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
17.07.2019Reorganizace projednávání, vyčleněno následujícíviz změna
02.08.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

15.08.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 200/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

200/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..

Návrh mění předpis(y)

383/2001 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů