Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění

Předložení návrhu 14.02.2019
Poslední změna 24.09.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí na pozorovatelný pokles poměru průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 37,9 % v roce 2018). Základní výměra důchodu náleží všem důchodcům ve stejné výši, a proto je nutné promítnout zvýšení základní výměry do výše vyplácených důchodů v rámci jejich pravidelného zvyšování. Zvýšení se bude týkat nejen nově přiznávaných důchodů, ale i důchodů vyplácených. Tímto opatřením se přispěje ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů. Relativně se posílí více příjmy poživatelů nízkých důchodů, u nichž základní výměra tvoří významnou část důchodu, a sníží se poněkud relativní rozdíly mezi důchody osob s různými předdůchodovými příjmy. 

Historie procesu

Vláda

14.02.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
25.02.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
01.04.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

03.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.06.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
10.07.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

15.07.2019Postoupeno Senátu 
25.07.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

11.09.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

12.09.2019Postoupeno prezidentu republiky 
16.09.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.09.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 244/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

244/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění