Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

Začátek procesu 14.02.2019
Poslední změna 30.07.2019
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela navrhuje zřízení informačního systému právních předpisů, ucelené moderní databáze, v níž bude možno vyhledat a seznámit se s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků v České republice. Informační systém bude sloužit i k vyhlášení právních předpisů některých správních úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů. Vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů bude podmínkou pro to, aby právní předpis nabyl platnosti (stal se součástí platného právního řádu). Ve Sbírce právních předpisů budou mimojiné také zveřejňovány veřejnoprávní smlouvy o převodu výkonu přenesené působnosti a rozhodnutí krajských úřadů o přenesení výkonu přenesené působnosti obce, údaj o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen.

Historie procesu

Vláda

14.02.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
14.03.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
30.07.2019Projednáno vládou, schváleno 

Návrh mění předpis(y)

151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku
129/2000 Sb.Zákon o krajích
118/2010 Sb.Zákon o krajském referendu
166/1999 Sb.Veterinární zákon
338/1992 Sb.Zákon o dani z nemovitých věcí
240/2000 Sb.Krizový zákon
128/2000 Sb.Zákon o obcích
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách