Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách

Předložení návrhu 08.02.2019
Poslední změna 04.03.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vysoké školy jsou významným příjemcem dotací na víceleté projekty výzkumu a vývoje. Od 1.1.2018 vešla v planost právní úprava zakotvující pro vysoké školy povinnost provést finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu v případě akce v rámci programového financování, projektu výzkumu, vývoje a inovací podle zákona upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce. Nově nastal problém u víceletých projektů výzkumu, vývoje a inovací, u kterých zůstatek nevyčerpané dotace na konci roku převyšoval 5 % a projekt pokračoval v roce následujícím. Vysoké školy v důsledky nejednotné právní úpravy vedení účetnictví musí vracet dotaci poskytovatelům i mimo rámec vypořádání se státním rozpočtem, čímž byla prakticky vysokým školám znemožněna realizace víceletých projektů výzkumu, vývoje a inovací. Vysoké školy jsou znevýhodněni oproti jiným příjemcům dotace, neboť jiní příjemci dotace nejsou vázání limitem 5 %. Poskytovatel dotace tak musí v rámci jednoho dotačního titulu od některých příjemců dotace vratku dotace mimo vypořádán se státním rozpočtem přijmout a jiným ji musí naopak ponechat.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

08.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

15.02.2019V připomínkovém řízení 
21.02.2019Ukončení sběru připomínek 
04.03.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách