Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony

Předložení návrhu 01.02.2019
Poslední změna 22.01.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dle senátorů by při vymezení volebních obvodů mělo hrát roli geografické hledisko. Řešením, vedoucím k větší stálosti volebních obvodů pro volby do Senátu, je vymezit volební obvody na úrovni ústavního zákona. V ústavním zákoně budou volební obvody vymezeny výčtem všech obcí, které do daného volebního obvodu spadají. Počet 81 senátních volebních obvodů zůstává nezměněn. Zároveň zůstávají zachována dosavadní sídla volebních obvodů a jejich vymezení tak, aby bylo v co nejmenší míře zasaženo do výkonu mandátu senátorů v jejich volebních obvodech. Dále bude v Ústavě pevně zakotven termín konání voleb do Senátu a voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků. Důvodem pro zavedení této úpravy je skutečnost, že termíny konání voleb do Senátu a do zastupitelstev územních samosprávných celků se v důsledku nastavených lhůt a společného konání těchto voleb posouvají směrem dopředu. Další navrhovanou změnou je sjednocení právní úpravy všech druhů voleb týkající se úkolů Ministerstva vnitra, kdy se doplňuje do zákona o volbách do Parlamentu a do zákona o volbách do zastupitelstev krajů, že Ministerstvo vnitra nejen metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb, ale i tuto činnost kontroluje; tak jak je to stanoveno v dalších volebních zákonech.            

Historie procesu

Vláda

01.02.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
01.03.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
03.06.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

25.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
22.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí