Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček

Začátek procesu 23.01.2019
Poslední změna 08.02.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Právní úprava zakotví v právním řádu ČR nový institut lichvářské smlouvy, kterou bude sankcionovat absolutní neplatností. Navrhovatel se domnívá, že tato sankce je vhodnější než současná úprava, kdy soud může spornou smlouvu upravit tak, aby zůstala nadále platná, ale došlou pouze ke snížení úroků, což by vedlo k narovnání právního vztahu mezi smluvními stranami. Dalším argumentem je „automatické použití“ této obrany a její odstrašující vliv na potenciální lichváře. Tato úprava se má zároveň odrazit i v trestních předpisech.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

23.01.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

24.01.2019V připomínkovém řízení 
01.02.2019Ukončení sběru připomínek 
08.02.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
40/2009 Sb.Trestní zákoník