Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru a trestní zákoník

Začátek procesu 24.01.2019
Poslední změna 08.02.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela má za cíl problematiku lichvy upravit srozumitelněji s vymezením jasných pravidel. V oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů a jiných finančních půjček je stanovena maximální procentní hranice roční procentní sazby nákladů. Její překročení je považováno za lichvu. V oblasti občanskoprávní se nově vymezuje, co je považováno za lichvářskou smlouvu. Dochází k vypuštění stávající definice neplatnosti smlouvy a současně jsou stanoveny povinnosti smluvním stranám, týkající se vzájemného vypořádání se v případě neplatnosti smlouvy. V oblasti trestněprávní došlo k úpravě skutkové podstaty trestného činu, která je reakcí na navrhovanou úpravu v oblasti finančních půjček a oblasti občanskoprávní. Novela zmírňuje současné nerovné postavení smluvních stran a přináší větší ochranu spotřebitele. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.01.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

25.01.2019V připomínkovém řízení 
04.02.2019Ukončení sběru připomínek 
08.02.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

257/2016 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
40/2009 Sb.Trestní zákoník