Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění správní řád

Předložení návrhu 22.01.2019
Poslední změna 19.06.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona je zrychlení správního řízení. Novela stanoví lhůtu pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu s tím, že v řízení o žádosti po jejím marném uplynutí nastoupí fikce nepodmíněnosti rozhodnutí vydáním závazného stanoviska a souladu žádosti se zákonem, na jehož základě mělo být závazné stanovisko vydáno. Správnost a zákonnost takto vydaného závazného stanoviska by byla pro účely řízení o odvolání dovozována fikcí. Takto vydané závazné stanovisko by bylo vyloučeno z přezkumu v přezkumném řízení. Dále novela stanoví lhůtu pro potvrzení nebo změnu závazného stanoviska správním orgánem nadřízeným správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal s tím, že po jejím marném uplynutí nastoupí fikce, že napadené závazné stanovisko bylo potvrzeno.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

22.01.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

24.01.2019V připomínkovém řízení 
01.02.2019Ukončení sběru připomínek 
08.02.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

19.06.2019Zamítnuto v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

500/2004 Sb.Správní řád