Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích

Předložení návrhu 17.01.2019
Poslední změna 14.04.2021
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno ve 3. čtení
Předkladatel Poslanec
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona je rozšíření pravomoci obecní policie na úseku provozu na pozemních komunikacích tak, aby mohla příkazem na místě projednat přestupek spočívající v užití vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s zákona o silničním provozu; toto rozšíření pravomoci obecní policie fakticky umožní také výkon dohledu nad užíváním vyhrazených jízdních pruhů pomocí kamerového systému a následné využití takto pořízených záznamů k postihu provozovatele vozidla, nepodaří-li se zjistit totožnost pachatele přestupku.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

17.01.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

23.01.2019V připomínkovém řízení 
01.02.2019Ukončení sběru připomínek 
08.02.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

06.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
26.11.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
22.01.2020Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení 
06.03.20202. čtení přerušeno nebo odročeno 
20.01.2021Proběhlo 2. čtenínávrhy
14.04.2021Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Návrh mění předpis(y)

361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
294/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích