Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Předložení návrhu 22.01.2019
Poslední změna 31.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon stanoví, že dnem 31. prosince 2019 bude zapisování rodných čísel do občanských průkazů ukončeno. V současné době však řada orgánů veřejné moci není na skutečnost, že by rodné číslo nebylo uváděno v občanském průkazu, připravena. Přestože by pro ztotožňování fyzických osob nemělo být v budoucnu využíváno rodné číslo, ale číslo elektronicky čitelného dokladu, většina občanů České republiky by údaj o rodném čísle v případě, že by ho po nich orgány veřejné moci či soukromoprávní subjekty vyžadovaly, neměla jak doložit. Z tohoto důvodu se navrhuje ponechat zápis rodného čísla do občanského průkazu po dobu dalších tří let, tj. do 31. prosince 2022. V mezidobí bude připraveno řešení spočívající v nahrazení rodného čísla v občanském průkazu jiným identifikátorem fyzické osoby a připraven zákon, jímž dojde k vypuštění zápisu rodného čísla do dalších dokladů

Historie procesu

Vláda

22.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.02.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
25.03.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

02.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
28.05.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisímtext, odůvodnění, znění
23.10.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
08.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.11.2019Postoupeno Senátu 
04.12.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

17.12.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

18.12.2019Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 370/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

370/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních regi..

Návrh mění předpis(y)

111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb..
424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb..