Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Začátek procesu 18.01.2019
Poslední změna 12.05.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení upravuje přeshraniční spolupráci mezi dozorovými orgány členských států v oblasti ochrany spotřebitele, upravuje požadavky na minimální pravomoci dozorových orgánů a realizaci společných dozorových akcí. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení.

Historie procesu

Vláda

18.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
15.02.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
26.08.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

28.08.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
05.11.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
04.03.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

02.04.2020Postoupeno Senátu 
29.04.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

06.05.2020Postoupeno prezidentu republiky 
06.05.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

12.05.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 238/2020 Sb. v částce č. 88

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

238/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a..

Návrh mění předpis(y)

132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
21/1992 Sb.Zákon o bankách
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
21/1992 Sb.Zákon o bankách
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
166/1999 Sb.Veterinární zákon
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
166/1999 Sb.Veterinární zákon