Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Začátek procesu 18.01.2019
Poslední změna 15.02.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nařízení upravuje přeshraniční spolupráci mezi dozorovými orgány členských států v oblasti ochrany spotřebitele, upravuje požadavky na minimální pravomoci dozorových orgánů a realizaci společných dozorových akcí. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení.

Historie procesu

Vláda

18.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
15.02.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon
21/1992 Sb.Zákon o bankách
480/2004 Sb.Zákon o některých službách informační společnosti
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
132/2010 Sb.Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci