Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví

Předložení návrhu 11.01.2019
Poslední změna 10.02.2020
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Věcný záměr zákona má následující cíle:

  • Vytvoření/úprava autoritativních registrů, které budou zdrojem údajů pro identifikaci subjektů, nastavování jejich práv a odpovědnosti
  • Vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků pro posílení právní a organizační jistoty a kontinuity při práci s elektronickými písemnostmi.
  • Zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví v souladu s principy eGovernmentu.
  • Vybudování infrastruktury zajišťující bezpečné sdílení dat a vedení autorizované komunikace mezi subjekty zapojenými do elektronického zdravotnictví.
  • Zřízení Národního centra elektronického zdravotnictví, které bude mít za úkol programově a hospodárně koordinovat a podporovat rozvoj digitalizace, udržovat a rozvíjet koncepci národního systému elektronického zdravotnictví.
  • Zřízení Národního centra pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace jako součást Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, útvaru garantujícího standardizaci klasifikací využívaných v resortu zdravotnictví, kompatibilitu s mezinárodními klasifikačními systémy a sjednocování využívaných nomenklatur napříč resortem zdravotnictví, včetně garance odpovídajících vzdělávacích programů atd. 
  • Vytvoření ucelené právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému, která v současné době nevyhovuje potřebám elektronizace zdravotnictví za účelem vymezení vztahu subjektů, zejména k referenčním registrům.

Historie procesu

Vláda

11.01.2019V připomínkovém řízenítext, ria
01.02.2019Ukončení sběru připomínektext, ria, připomínky
10.02.2020Návrh vzat zpět 

Prázdný výstup