Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Začátek procesu 08.01.2019
Poslední změna 05.02.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zakotvuje oznamovací povinnost pro subjekty nakládající s potravinami. Dále se rozšiřuje definice distributora pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví tak, aby zahrnovala i provozovatele potravinářských podniků, kteří používají předměty a materiály přicházejících do styku s potravinami ve svých provozech, a jež si tyto předměty a materiály dovážejí. Novela dále zjednodušuje legislativní požadavky na prodej zboží pro děti do 3 let jako např. použité kojenecké zboží, dětské oblečení a obuv, u přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o „biologické“ ukazatele, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví. Dále se pak aplikační praxí se ukázalo, že poskytovatelé pracovnělékařských si individuálně upravují rozsah, náplň jednotlivých lékařských prohlídek či je vůbec neprovádí nebo nevyžadují. Novela proto svěřuje kontrolním orgánům další kontrolní pravomoci.

Historie procesu

Vláda

08.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
05.02.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
255/2012 Sb.Kontrolní řád
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách