Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Předložení návrhu 08.01.2019
Poslední změna 27.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zakotvuje oznamovací povinnost pro subjekty nakládající s potravinami. Dále se rozšiřuje definice distributora pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví tak, aby zahrnovala i provozovatele potravinářských podniků, kteří používají předměty a materiály přicházejících do styku s potravinami ve svých provozech, a jež si tyto předměty a materiály dovážejí. Novela dále zjednodušuje legislativní požadavky na prodej zboží pro děti do 3 let jako např. použité kojenecké zboží, dětské oblečení a obuv, u přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o „biologické“ ukazatele, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví. Dále se pak aplikační praxí se ukázalo, že poskytovatelé pracovnělékařských si individuálně upravují rozsah, náplň jednotlivých lékařských prohlídek či je vůbec neprovádí nebo nevyžadují. Novela proto svěřuje kontrolním orgánům další kontrolní pravomoci.

Historie procesu

Vláda

08.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
05.02.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
24.06.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

06.11.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
21.01.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.02.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2020Postoupeno Senátu 
18.03.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

21.04.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

22.04.2020Postoupeno prezidentu republiky 
23.04.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

27.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 205/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

205/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisej..

Návrh mění předpis(y)

258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
255/2012 Sb.Kontrolní řád
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele