Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Předložení návrhu 15.01.2019
Poslední změna 27.03.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je reflektovat požadavky nařízení Evropského parlamentu o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Úprava se dále pojí s nálezem Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14, jenž se vyjadřoval k předkládání stanovených druhů archiválií bez omezení, tj. bez rozlišení, zda archiválie obsahují osobní údaje či nikoliv. Úprava vyhlášky se pak pojí rovněž s usnesením vlády České republiky k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy. Novelou se vyhlášky uvádí do souladu s terminologií obsaženou v nařízení eIDAS, zvyšuje se ochrana osobních údajů, které jsou obsahem archiválií a v případě novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy.

Historie procesu

Vláda

15.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.02.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
19.03.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

27.03.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 85/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

85/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Návrh provádí předpis(y)

499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě

Návrh mění předpis(y)

259/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
645/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě